Informujemy naszych obecnych jak i nowych klientów, że nasze dźwigi są przystosowane do nowych Norm EN 81-20/50. Wprowadzenie nowych przepisów podniesie poziom bezpieczeństwa zarówno dla pasażerów jak i dla osób zajmujących się montażem i konserwacją. Nowe normy wchodzą w życie dnia 01.09.2017 roku. Firma Liftek zaleca, aby rozważyć podczas planowania zamówień stosowanie nowych norm.